Schade vanuit leed, pijn of gederfde levensvreugde

Immateriële schade of smartengeld

De immateriële schade is niet in geld uit te drukken

Deze schade kan bestaan uit leed, pijn en gederfde levensvreugde. Immateriële schade wordt vergoed door het toekennen van smartengeld


Het smartengeld wordt in Nederland onder gewaardeerd ten opzichte van de toegekende bedragen in de landen om ons heen. Deze vergoeding wordt tussen je belangenbehartiger en de verzekeraar bepaald nadat een medische eindsituatie is ontstaan. In de regel is deze eindsituatie binnen 2 jaar aan de orde. Indien er dan sprake is van restgevolgen, dan wordt het smartengeld gebaseerd op de hier uit voortvloeiende percentages invaliditeit.

 

Echter, ook bij volledige genezing heb je recht op smartengeld. Dit wordt dan gebaseerd op factoren zoals de ernst van het opgelopen letsel en de duur, waarin genezing optreedt.


Smartengeld/immateriële schade factoren

Smartengeld of immateriële schade is een vergoeding voor pijn, leed en verdriet dat je heb door het ongeval. Verdriet en pijn laten zich moeilijk vertalen in geld. Elk individu ervaart pijn en leed anders waardoor immateriële schade subjectief is. Vaak worden klachten onvoldoende serieus genomen waardoor het letsel wordt onderschat. Factoren die de hoogte van het smartengeld bepalen: 

● De ernst van het ongeval

● De leeftijd van het slachtoffer

● De ernst/aard van de pijn

● Duur van de ziekenhuisopname

● Is er sprake van arbeidsongeschiktheid

● Zijn er blijvende beperkingen/blijvende invaliditeit 

● Aard en ernst van eventuele littekens

● De psychische gevolgen van het ongeval

Wil je dat ik met je mee denk?

Heb je vragen? Ben je benieuwd wat ik voor jou kan doen? Zoek je informatie over je ongeval? Twijfel niet en neem contact met mij op. We houden een 100% kosteloos gesprek en kijken wat ik voor je kan doen.

Wil je dat Marco mee denkt?