Voorbeelden materiële schade

Materiële schade

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken.

Deze materiële schade vormt meestal het grootste deel van de totale letselschade en geeft in de praktijk aanleiding voor veel discussie met de verzekeraar.


Om te voorkomen, dat je als leek ten opzichte van de deskundige verzekeraar het onderspit delft in deze discussies, heeft de rechter indertijd bepaald, dat je het recht heeft op eveneens een deskundige (belangenbehartiger) aan te stellen. Om te voorkomen, dat je hierdoor op kosten wordt gejaagd, wordt het loon van de belangenbehartiger als onderdeel van de overige materiële schade in beginsel door de aansprakelijke verzekeraar betaald.


Voorbeelden van materiële schade

Medische kosten
Alle denkbare medische kosten (aanschaf medicijnen/hulpmiddelen, behandelingen die niet door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed). Denk daarbij ook aan het eigen risico dat de ziektekostenverzekeraar in rekening brengt.


Reiskosten
Reiskosten die, bijvoorbeeld voor medische behandeling, worden gemaakt met de auto dan wel van openbaar vervoer komen voor vergoeding in aanmerking. Bewaar alle kaartjes en/of bonnetjes goed.


Kleding
Door een ongeval kan kleding onherstelbaar beschadigd raken. Het kan zijn dat je dan nieuwe kleding moet gaan kopen. Ook kan het voorkomen dat je na een ongeval dikker wordt of juist afvalt, waardoor je bestaande garderobe vervangen moet worden.


Fiets/auto schade
Door een ongeval kan jouw fiets of auto beschadigd zijn geraakt. Ook deze schade wordt vergoed. Ook kan het zijn, dat als gevolg van het ongeval je mobiele telefoon is beschadigd. Ook deze kosten komen voor vergoeding (op basis van dagwaarde) in aanmerking.


Ziekenhuisopname
Als je door het ongeval in het ziekenhuis ligt of in een revalidatiecentrum, krijg je vaak te maken met kosten voor bijvoorbeeld het huren van een tv en telefoon. Ook worden vaak extra toiletartikelen aangeschaft en wordt er gezorgd voor iets lekkers voor het bezoek.


Woonvoorzieningen 

Kosten voor de aanpassing van de woning (traplift, aangepaste wc., weghalen van drempels) voor zover de kosten niet door de gemeente uit de WMO worden betaald.


Kosten zonder doel
Kosten die voor het ongeval al waren gemaakt, maar die door het ongeval geen nut meer hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aangeschafte seizoenkaart voor het voetbal of de museumjaarkaart. Strikt formeel is een en ander niet in de wet geregeld. Toekenning verschilt van verzekeraar tot verzekeraar.


Huishoudelijke hulp
Door het letsel kun je tijdelijk of blijvend bepaalde huishoudelijke werkzaamheden (wassen, strijken, stoffen etc) niet meer verrichten en moet je daarvoor hulp inschakelen. Ook als gezinsleden deze hulp verstrekken, moet deze schade worden vergoed.


Verlies aan zelfwerkzaamheid
Dit zijn de kosten die je moet maken omdat je bijvoorbeeld een tuinman, aannemer of schilder moet inschakelen voor het onderhoud aan- of reparatie van je woning of tuin. Deze schade wordt alleen vergoed als je voor het ongeval het onderhoud aan je huis en tuin zelf verrichtte.


Verlies aan verdienvermogen
Met deze schadepost wordt de inkomensschade bedoeld. Om fiscale redenen wordt in de letselschade-regeling niet van inkomensschade gesproken. Misgelopen werk, geen gebruik meer kunnen maken van de telefoon, laptop of leaseauto, een verloren of gewijzigde loopbaan, misgelopen promotie, pensioenschade en zelfs het mislopen van zwart werk vallen onder deze schadepost.


Economische kwetsbaarheid
Soms kan het zijn, dat je ondanks blijvende beperkingen je toch het werk blijft uitoefenen; er is dan geen sprake van verlies aan verdienvermogen. Maar kun je jouw werk wel vol blijven houden? ls een uitval in de toekomst te verwachten? Hoe zit het met de toekomstige kans op de arbeidsmarkt?

De praktijk laat zien dat mensen met een beperking soms moeilijker aan de slag kunnen komen. Voor deze verminderde kans op de arbeidsmarkt kan een voorbehoud worden geëist. Dit voorbehoud kan ook worden omgezet in een schadevergoeding. 

Wil je dat ik met je mee denk?

Heb je vragen? Ben je benieuwd wat ik voor jou kan doen? Zoek je informatie over je ongeval? Twijfel niet en neem contact met mij op. We houden een 100% kosteloos gesprek en kijken wat ik voor je kan doen.

Wil je dat Marco mee denkt?